Hjälp


Trunkering av söktermer

För att utvidga en sökning kan man använda trunkeringssymboler ("jokertecken") för att inkludera exempelvis pluralformen av ett ord eller alternativa stavningar.

Det finns tre olika trunkeringssymboler:


 • * står för en textsträng av vilken längd som helst
 • ? står för noll eller en bokstav
 • # står för exakt en bokstav

Exempel:


 • Skriv screw* för att hitta alla ord som börjar med "screw", till exempel "screws", "screwdriver", "screwing" eller "screwer".
 • Skriv screw? för att hitta orden "screw" eller "screws".
 • Skriv Ann# för att hitta namnen "Anne" eller "Anna", men inte "Ann".

Regler och begränsningar

Det finns några begränsningar för användningen av trunkering:


 • Trunkeringssymboler kan bara användas i slutet av ord eller delar av ord. Exempel: color? ger träff på "color" eller "colors".
 • En trunkeringssymbol kan inte följas av ett alfanumeriskt tecken (så kallad inre trunkering). Exempel: colo?r kan inte användas för att söka efter "color" eller "colour".
 • Det måste finnas minst två alfanumeriska tecken före symbolerna ? eller #. Exempel: co? eller pa#.
 • Om två alfanumeriska tecken står före symbolerna ? eller # tillåts upp till tre trunkeringssymboler. Exempel: ca??? ger träff på call, cart, card, care och cable
 • Om tre eller fler alfanumeriska tecken står före symbolerna ? eller # tillåts upp till sju trunkeringssymboler.
 • Det måste finnas minst tre alfanumeriska tecken före symbolen *.
 • Symbolen * får bara användas en gång i varje sökfråga.
 • Observera att användning av symbolen * kan förlänga tidsåtgången för en sökning väsentligt.
 • IPC-symboler behöver inte trunkeras vid de olika hierarkiska nivåerna, till exempel B (sektionsnivå), B65 (klassnivå), B65D (subklassnivå) och B65D81 (huvudgruppnivå), eftersom det görs automatiskt. Trunkeringssymboler är bara tillåtna efter den första siffran av subgruppnumret, till exempel A41H37/0*.
 • I SmartSearch måste man använda trunkeringssymboler i publiceringsnummer eller prioritetsnummer tillsammans med det tillämpliga sökfältet, till exempel pn=wo2006* or pr=wo2006*. Om man bara skriver wo2006* kommer sökmotorn att tolka det som text och inte som ett nummer. Den kommer alltså att söka efter "txt=wo2006*", vilket troligen inte ger några resultat.