Hjälp


Uppdatering av databasen

Dokument och data från olika länder levereras med olika fördröjning och frekvens. Dokument som tillhör PCT:s minimidokumentation läggs normalt in i databasen inom en vecka efter publiceringsdagen , eftersom databasen uppdateras en gång i veckan och de flesta patentmyndigheterna publicerar ansökningar en gång i veckan.


Därför bör man alltid kontrollera ifall uppgifter saknas eller är försenade. Man kan hitta information om det under Useful tables på EPO:s webbplats (på engelska). Klicka på "Updated weekly" och sedan "Contents and coverage of the DOCDB bibliographic file".


Varje vecka publiceras en lista över de senast tillagda dokumenten av olika typer från olika länder i EPO:s databaser här (på engelska). För dagliga uppdateringar, se "Senaste uppdateringar" på Espacenets hemsida.


När dokument läggs in i databasen har de följande sökbara data: Ansökningsnummer , prioritetsnummer , publiceringsnummer , publiceringsdatum , uppfinnare , sökande och klassning i det internationella patentklassystemet (IPC ).


Engelskspråkiga sammandrag laddas normalt ungefär en månad efter publiceringsdagen , men det beror på leveranser från olika patentmyndigheter. Om sammandraget publiceras på något annat språk än engelska och det inte redan finns ett engelskt sammandrag från någon familjemedlem översätts det till engelska.


Klassning i det kooperativa patentklassystemet (CPC ) görs av handläggare vid EPO och blir normalt tillgänglig inom några månader efter publicering. Därför måste man vara försiktig med att använda CPC för sökning av nyligen publicerade dokument.