Hjälp


World Intellectual Property Organization (WIPO)

World Intellectual Property Organization är en internationell organisation med huvudkontor i Genève, Schweiz. Det är en av FN:s 16 specialmyndigheter och är ansvarig för:


  • Stödjande av immaterialrättsliga skyddsformer genom samarbete mellan länder
  • Administration av olika internationella överenskommelser rörande legala och administrativa aspekter av immateriella tillgångar
  • Administration av PCT (Patent Cooperation Treaty) och dess patentansökningar

För mer information, se WIPO:s webbplats (på engelska).